• P 
  • P 
  • Pedagog ZŠ - aprobace fyzika, přírodopis, dějepis 

Pedagog ZŠ - aprobace fyzika, přírodopis, dějepis

Zaměstnavatel: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál
Jindřichov 457

místo výkonu práce : Jindřichov 457
Předpoklady:
- Splnění předpokladů pro výkon činnosti pedagogického pracovníka dle zákona č. 563/2004 Sb., § 3,
- aprobace: fyzika, přírodopis, dějepis
- úvazek 1
- dobré komunikační schopnosti,
- kreativita, spolehlivost a samostatnost,
- aktivní a zodpovědný přístup k práci.

K přihlášce nutno doložit:
- Životopis s uvedením dosavadní praxe, motivační dopis,
- potvrzení od praktického lékaře, že je schopen/schopna vykonávat činnost pedagoga,
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
- ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Náplň práce a platové zařazení:
- Dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění novely platných předpisů.

Přihláška uchazeče musí obsahovat:
- Jméno, příjmení uchazeče,
- datum a místo narození uchazeče,
- státní příslušnost uchazeče,
- místo trvalého pobytu, příp. bydliště,
- číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího statního občana,
- datum a podpis uchazeče.

Předpokládaný nástup:v přípravném týdnu pro školní rok 2023/2024
Informace:
Mgr. Zlata Steuerová, MBA, ředitelka, tel. 554 641 745, MT: 702020296
Mgr. Jana Kerbčárová, zástupkyně ředitelky

Přihlášku je možno zaslat: od vyvěšení výběrového řízení až po dobu, kdy bude pozice obsazena
poštou:
Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál, Jindřichov 457, 793 83 Jindřichov
osobně:
v kanceláři ředitelky (zástupce ředitelky) školy, Jindřichov 457, 793 83 Jindřichov
na obálku uveďte ,,Výběrové řízení pedagog ZŠ, úvazek

odpovědět
Pedagog ZŠ - aprobace fyzika, přírodopis, dějepis
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Pracovní poměr - plný úvazek
Pozice určená pro region: Moravskoslezský kraj