• P 
  • P 
  • odborný/vrchní referent 

odborný/vrchní referent

Zaměstnavatel: Katastrální úřad pro Zlínský kraj
Svat. Čecha 1365

Provádění odborných specializovaných činnosti při vedení katastru nemovitostí a obnově katastrálního operátu, například zápisů v řízeních o vkladech a záznamech na základě složitých změn věcných práv, zjišťování průběhu hranic, vyhlašování platnosti obnoveného operátu, revize údajů katastru nemovitostí v součinnosti s vlastníky a jinými oprávněnými včetně projednávání zjištěných nesouladů a jejich odstraňování a kontroly průběhu zpracování změn a úplnosti jejich provedení nebo činnosti spojené s potvrzováním geometrických plánů, spolupráce s příslušným KP při řízení o námitkách a přípravě vyhlášení platnosti obnoveného operátu, zjišťování hranic v jednodušších zastavěných územích, spolupráce s obecními úřady, vlastníky a orgány veřejné moci, při obnově operátu novým mapováním zajišťuje ve spolupráci s oddělením obnovy katastrálního operátu zjišťování průběhu hranic, poskytuje údaje z katastru nemovitostí ve formě veřejných listin nebo ve formě, která nemá povahu veřejných listin, ověřených opisů nebo kopií se sbírky listin a dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu katastrálního operátu, poskytování údajů z pozemkových knih a operátu pozemkového katastru, revize katastru, zajišťování činnosti spojené s používáním služebního motorového vozidla včetně vedení dokumentace a zajišťování bezpečnosti a hospodárnosti provozu. 5 týdnů dovolené.
Nutno zaslat žádost o přijetí, strukturovaný profesní životopis a motivační dopis (obálka, resp. datová zpráva, obsahující žádost včetně požadovaných příloh musí být označena slovy: "Neotevírat" a slovy "Výběrové řízení na s

odpovědět
odborný/vrchní referent
Reagovat: odeslat životopis zaměstnavateli
Pracovního vztahu: Služební poměr
Pozice určená pro region: Zlínský kraj